دل نوشته های غمگین من

سبب چیست

این چه حالی است

بغض  عجیبی دارم

ارام ارام

دردهارامی شکافم

درون همه شان نبودنت را می بینم

پشیمان وخسته

وتنها

همانند یک خواب است

که در سحرگاهی می بینمشان

اما تونیستی

حیات خود را سرزنش میکند

وتو در کنج جهان

بالبی خاموش

ارام خفته ای...

واین سبب همه ناارامی هاست...

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید