دلتنگی

 

 

شاید بشه یه چیزایی رو تغییر داد....شاید

اما بیخیال...دلتنگیامو توشعر مینویسم که بهتره....

 

از تمام زندگی همین را داشتنم

تکه کوچکی کاغذ

که نوشته های خاکستری  بی حالی را یدک میکشد

ولیوان کمر باریک لب پر

که دلخوشی لحظاتم است...

فرو میروم

شاید.

درخواب

یا سرخوشی درختان لخت پاییزی

تا دلیلی برای بودن بیایم

/ 2 نظر / 10 بازدید

[گل][گل]