اغاز یک درداست

نبودنت....

برای قلبم

پایان یک اتش است

..ندیده ای؟

به قول گروس

ازتمام ادم برفی ها

تنها

 لکه ای اب مانده برزمین؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید