پایان من....

ان رویای ابی رنگ باتو بودن

ان ازدحام باورت

وان بوسه های خشمگین دست هایت

امروز پایان یافته است....

من از شلوغی دستهای سردت امده ام

از نگاه های ساکت

وان لرزش اندام پرابهتت

مراببخش

 رویای تو راپایان دادم..

داشتنت

تباهی بوده است وبس....

 

 

 

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
setare

سلام طلوع آپم باشعرخودم

setare

داشتنت تباهی بوده است و بس... خیلی خوب بود به لم نشست