درد...

شاید بتوان  همه چیز را

وهمه ی هستی را

در یک جا

در یک کلمه

خلاصه کرد....

از زمانیکه بدنیا امدم

فقط ::درد :: همواره همره من بوده است

درد بودنم

در رفتنم

درد رفته ها

درد امده ها

درد خاموشی گلوهای  بسته

و هیچکس نپرسید ایا بجز این کلمه سه حرفی

در سراغاز هر بیان

چه چیزی است

که با همه ی اینها

زندگی را زیبا میکند؟

 

 

ن.طلوع

/ 0 نظر / 20 بازدید