کیستی؟

توکیستی؟

که این چنین

فلسفه ی افرینش را برهم زدی؟

برای باتوبودنم

جهانی را ساختم

باقلبی از بی رنگی ها

درنهایت هرانچه  داشتم

افسوس

 وصدافسوس

دنیایم

برای باتوبودن کم بود...

 

ن.طلوع

/ 0 نظر / 19 بازدید