کاش میشد

چتری ساخت

به اندازه دل

تا در آن

 درد را

فرود آورد

تا دگر

نبارد در  

تنم....

/ 7 نظر / 10 بازدید
محمدرضا

کم کم کم عاشقم شو اما محکم عاشقم شو کم کم بیا نزدیکترم می خوام باشی دور و برم کم کم اما آروم یواش یواش یواش بیا با من باش نترس این عشق می مونه خدایِ خوب ما همرامونه نترس این عشق پابرجاست نترس عشقم خدا باماست نترس این راه همــــــواره هوامــونـــو یکـــــــــــی داره نترس این عشق میمونه خدا با ماســـــــت دیوونه نترس این عشـق پا بر جاست نتـــرس عشقـــم خـــدا با ماســت

یکی مثل خودت

زیبا بود [گل]

هیچکس

سلام .. بگذار ابر سرنوشت هرچه قدر میخواهد ببارد،ما چترمان خداست.....[گل][گل]

مروارید

چرا کسی رو که دوست داری دنبالش نمی ری؟بهش بگو.جوابمو بده

فائزه

خیلی قشنگ بود عزیزم

فائزه

اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست خدا جایگزین همه نداشتنهاست...

فدای تو بشم دوست عزیزم.