# زمان

مرگ

بیزارم بیزارم از مردمیکه مرگ گلوی هستی شان را میفشرد                                             ودر ارزوی ثانیه ای بیشتر میغلتند وزمان اه زمان جلو میزند ازپس شبها وروزها                               مثل همیشه                                                 وما دیر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید