# زمان

مرگ

بیزارم بیزارم از مردمیکه مرگ گلوی هستی شان را میفشرد                                             ودر ارزوی ثانیه ای بیشتر میغلتند وزمان اه زمان جلو میزند ازپس شبها وروزها                               مثل همیشه                                                 وما دیر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 3 بازدید
دوستت دارم بخاطر اشکها ولبخندها....و و لحظه هایی که بی توگذشت.... چه ساده بودم که میپنداشتم عاشقت نخواهم شد دوستت دارم از زمان بی آغاز                                               ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید