# زندگی

من تنها

وقتی تونباشی دفترشعرم خالیست قافیه ها معناندارند زندگی می ایستد ومن گیج ووگم مبهوت این نبودنت هستم که چگونه درنبودنت درکوچه های تابستان برف می نشیند ومن از سرمای ان خود را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

من...

میخواستم بمانم.رفتم میخاستم بگویم نوشتم ومیخاستم زندگی کنم باختم باختم همه را.... درغربت در واپسین لحظات کودکیم کابوس وار زندگانیم را قمار کردم وسوختن را با اتشی خاموش اموختم.   ن.طلوع . ادامه مطلب
/ 20 نظر / 3 بازدید