# عاشقانه_ها
  هیچ ترسی نیست برای دیدن فرداهای دور هیچ ترسی نیست برای حوادث پیش نیامده رویاهایم رنگ حقیقت یافتند ازوقتی دستهای گرمت دستانم رااگرفت ونجواهای درونم سرودباتوبودنراخواند هیچ ترسی نیست صدایت میکنم ازفاصله ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید

عاشقانه ها

دیگرحرف هایم  توان سروده شدن ندارد دیگر دستهایم  قلم برای نوشتن ندارد وچشمهایم اشکی برای ریختن ندارد چه سود  وقتی اتشی نیست هیزم بیایم؟ من  برای عشق ورزیدن  امده بودم......   ن.طلوع ادامه مطلب
/ 16 نظر / 10 بازدید