# عشق

توهم با من نبودی

تو هم با من نبودی . یار                                   مثل من با من                                   وحتی مثل تن با من توهم با من نبودی                           انکه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید