# غرور

بدون شرح...

  .این روزهایم فرقی با دیروزندارد فردایی که باتوساختم  در گذشته ها جامانده وتو باهر قدمی که برمیداری یک دنیا دورترمیشوی.... متعجبم توخواستی بمانی یامن که اینگونه متعجب حرفهایت میشوم...     ن.طلوع ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید